คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่สถาบันกำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือสอบเทียบประแจวัดแรงบิดแบบสถิต และการบรรยายทางวิชาการในกิจกรรมชมรมมาตรวิทยา สาขาแรงบิด วันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การประชุมรับฟังความคิดเห็น และการบรรยายทางวิชาการในกิจกรรมชมรมมาตรวิทยา สาขาแรงบิด
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
70 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

44


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :