คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

สัมมนาทางวิชาการในงาน Subcon Thailand 2019

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 1.การทวนสอบอุปกรณ์วัดปริมาตรในห้องปฏิบัติการ (Volumetric apparatus verification)” อ่านรายละเอียด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

90

2 2.การวัดและทดสอบคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

21

3 3.การใช้งานเครื่องวัดเสียงและการอ่านค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้อง MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

49

4 4.การควบคุมคุณภาพ (Quality control) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อ่านรายละเอียด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. (ลงทะเบียน 12.45 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

97

5 5.มาตรฐานทางด้านแม่เหล็กกับอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. (ลงทะเบียน 12.45 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

30

6 6.Laser power measurement for the new s-curve อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. (ลงทะเบียน 12.45 น.) ณ ห้อง MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

31-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :