คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

สัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019

วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 ISO17025:2017 ส่งผลกระทบอย่างไรกับห้องปฏิบัติการ
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR216-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
120 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

153

2 การประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comprison) และการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing) อ่านรายละเอียด
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 12.45 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

99

3 ความดันกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน อ่านรายละเอียด
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 12.45 น.) ณ ห้อง MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

44-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :