คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

สัมมนาทางวิชาการในงาน Subcon Thailand 2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30-11.45 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้อง MR223-224 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
40 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

58

2 ระบบ In-line measurement เพื่อการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30-15.45 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้อง MR223-224 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
40 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

52-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :