คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 3,309.00 12 ต.ค.64
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

2 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-16 อ่านรายละเอียด
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-318 อาคารผดุงมาตร
6 16,692.00 18 ต.ค.64
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

3 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
10 7,330.00 26 ต.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

4 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ห้อง 206(60) อาคารมาตรธำรง
10 7,330.00 26 ต.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

5 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206 (60) อาคารมาตรธำรง
15 3,103.00 26 ต.ค.64
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

6 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 1 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

7 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
15 8,560.00 1 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

8 การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(60) อาคารมาตรธำรง
15 5,778.00 2 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

9 การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
15 5,778.00 2 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

10 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
15 8,560.00 2 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5


11
การทวนสอบหลอดรังสียูวีด้วยมาตรรังสียูวี  
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,676.00 2 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

12 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 2 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

13 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 2,301.00 8 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

14 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
8 7,918.00 8 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

15 การขัดผิวหน้าและบำรุงรักษาคุณภาพของเกจบล็อก อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 9 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

16 การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 9 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

17 การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำร
15 5,778.00 18 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16


18
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 1,565.00 18 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


19
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ  
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 1,565.00 18 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

20 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7 อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 23 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4


21
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด  
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 23 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9


22
การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์  
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 23 พ.ย.64
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

23 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 25 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

24 การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Power Meter) อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (พระราม6)
10 7,330.00 25 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

25 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 29 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10


26
การสอบเทียบ Digital Thermometer  
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 29 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

27 หลักการใช้งานเครื่องวัดความหยาบตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 29 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

28 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิงการประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และการประเมินความเสถียรของวัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206 อาคารมาตรธำรง
24 3,906.00 29 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6


29
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 29 พ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

30 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 4-5 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
24 3,906.00 20 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

31 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 4-5 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 20 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

32 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 6-7 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 20 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

33 การสอบเทียบเครื่องวัดเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบตามข้อกาหนด Euramet cg-2/v.2 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 6-7 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
6 11,931.00 20 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


34
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E)  
วันที่ 6-7 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 20 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

35 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-11 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 4,334.00 23 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

36 การทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 10-11 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 23 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

37 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว อ่านรายละเอียด  
วันที่ 12-13 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 23 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

38 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-14 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 23 ธ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

39 การสอบเทียบเกจบล็อกขนาด 0.5 มม. ถึง 1000 มม. ด้วยวิธีการวัดเปรียบเทียบแบบเชิงกลและการ ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-19 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 10,807.00 4 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

40 การสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่17-19 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 4 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

41 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 4 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

42 การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 20-21 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 4 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4


43
การสอบเทียบมาตรรังสียูวี  
วันที่ 20-21 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 4 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

44 การสอบเทียบไฮเกจและไฮมาสเตอร์ด้วยเกจบล็อกมาตรฐานและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 24-25 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 10 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

45 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
24 3,906.00 10 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

46 การสอบเทียบ Infrared Thermometer (หลักสูตร 2 วัน) อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 10 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

47 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-28 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 10 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


48
การสอบเทียบออสซิลโลสโคปด้วยชุดมาตรฐานใหม่  
วันที่ 27-28 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 10 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

49 การสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ Dial Gauge Tester และ Calibration Tester อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 10 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

50 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
6 5,885.00 10 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

51 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
24 2,087.00 16 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

52 หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
24 2,087.00 16 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11


53
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 24 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


54
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 4,753.00 24 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


55
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU)
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 4,888.00 24 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


56
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 24 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


57
การทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวี: การออกแบบ หลักการวัด และการประเมินสมรรถนะเบื้องต้น
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 3,309.00 31 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


58
การสอบเทียบด้านกำลังคลื่นความถี่วิทยุไมโครเวป (RF Power Sensor & Power Meter)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 2,929.00 31 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

59 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่
วันที่ 14-16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 8,560.00 31 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


60
การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 4,888.00 31 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


61
การทดสอบผลิตภัณฑ์แอลอีดีตามมาตรฐาน IES LM 79
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 3,227.00 31 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


62
การตรวจวัดคุณสมบัติทางแสงของอุปกรณ์ส่องไฟที่ใช้บำบัดรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน IEC 60601-2-50 Edition 2.1 2016-04
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,676.00 31 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


63
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ
วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 2,929.00 7 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


64
เทคนิตการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้
วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 7 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


65
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ
วันที่ 25-26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 5 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

66 การสอบเทียบ Conductivity Meter
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 3,103.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

67 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


68
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,565.00 6 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


69
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 3,309.00 6 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


70
เทคนิคการวัดรูปร่างขั้นสูง (Advanced Form Measurement)
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 2,478.00 6 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


71
การสอบเทียบเครื่อง Global UV Solar Index Meter ตามมาตรฐาน CIE S013/E:2003
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :