อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument**(ส่ง Cer วันที่ 28 พ.ย.62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย พีรพัฒน์ พรหมมาศ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ปนัดดา สละชีพ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
4 นาย พิทักษ์ กองซอน ชำระเงินแล้ว
5 นาย ปิยณัฐ จันทร์จรมานิตย์ ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุชาครีย์ บุญยัง ชำระเงินแล้ว
7 นาย นุกูล โสภา ชำระเงินแล้ว
8 นาย วิระยุทธ สิงนวน ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :