อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว จรุงลักษณ์ พันธ์ประมูล ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว อนงค์จิตร เจริญสุข ชำระเงินแล้ว
3 นาย จิมมี้ สตีวาร์ค ชำระเงินแล้ว
4 นาย สมยศ สร้อยนาค ชำระเงินแล้ว
5 นาย ณัทธนกฤต ทองดอนหัน ชำระเงินแล้ว
6 นาย อภิรักษ์ ทักษิณบุตร ชำระเงินแล้ว
7 นาย ธนารักษ์ ผลเจริญ ชำระเงินแล้ว
8 นาย เกรียงศักดิ์ อุ้ยคัชชะ ชำระเงินแล้ว
9 นาย ภาณุวัฒน์ พอกพูน ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :