อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์**(ส่ง Cer วันที่ 28 พ.ย.62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ศรัณญ์พงศ์ สุขุมศิริชาติ ชำระเงินแล้ว
2 นาย จำนงค์ จั่นผ่อง ชำระเงินแล้ว
3 นาย สันติภพ จันทร์บุญนะ ชำระเงินแล้ว
4 นาย เฉลิมพล ทองพุ่ม ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :