อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ**(ส่ง Cer วันที่ 20 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นภัทร์ นภัทรพันธ์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ธาริกา ละวิชัย ชำระเงินแล้ว
3 นาย ศักดิ์ดา ยอดหนองแก้ว ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว วิมลสิริ จูห้อง ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ณิชาพร พลเยี่ยม ชำระเงินแล้ว
6 นาย พิชญ์นท ชมชื่นจิตร์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว นุชสรา อ่อนส้มกิจ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :