อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7**(ส่ง Cer วันที่ 11 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ประวิทย์ ศิริบูรณ์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย สมทรง กิตติรัศมีวงศ์ ชำระเงินแล้ว
3 นาย กิตติพงศ์ แม้นเหมือน ชำระเงินแล้ว
4 นาย จำแลง จันทวี ชำระเงินแล้ว
5 นาย คมสันต์ ภักดีวุธ ชำระเงินแล้ว
6 นาย จีรภัทร จิระสุนทร ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :