อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ**(ส่ง Cer วันที่ 11 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย นิติพงศ์ คงสกุล ชำระเงินแล้ว
2 นาย ชาตรี การพัดชี ชำระเงินแล้ว
3 นาย วรยุทธ ชุ่มดี ชำระเงินแล้ว
4 นาย สุพรชัย ภู่ระหงษ์ ชำระเงินแล้ว
5 นาย วิสุทธิ์ สว่างใจ ชำระเงินแล้ว
6 นาย พีรเดช รอดน้อย ชำระเงินแล้ว
7 นาย เฉลิมวงศ์ พานทอง ชำระเงินแล้ว
8 นาย ณัฐพงศ์ ทองใบ ชำระเงินแล้ว
9 นาย พงศ์พัฒน์ สำรวย ชำระเงินแล้ว
10 Mr. Koji Akiyama ชำระเงินแล้ว
11 นาย จเรธร สิงหพันธ์ ชำระเงินแล้ว
12 นาย พรศักดิ์ พลาลำ ชำระเงินแล้ว
13 น.ส. กนกณุช ทากาศ ชำระเงินแล้ว
14 นาย ธนภณ วุฒิวสุธร ชำระเงินแล้ว
15 นาย อภิรักษ์ ก่อวงศ์พานิชย์ ชำระเงินแล้ว
16 นาย ฉาดเฉลียว บุนนาค ชำระเงินแล้ว
17 นาย ขุนแผน ลี้ภัย ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธนาชัย พึ่งเดชะ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :