อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย พิษณุ หวังใจ รอการชำระเงิน
2 นาย วัชรินทร์ จันทรโชติ รอการชำระเงิน
3 นาย สุเมธา ศาสตร์ทยารัฐ รอการชำระเงิน
4 นาย เอกวิทย์ เทียบทรง รอการชำระเงิน
5 นาย จเรธร สิงหพันธ์ รอการชำระเงิน
6 นาย พรศักดิ์ พลาลำ รอการชำระเงิน
7 นาย สมยศ หลวงผาด รอการชำระเงิน
8 นาย ณภัทร คูสุวรรณ์ รอการชำระเงิน
9 นาย ณัฐพล จันทร์ดำ รอการชำระเงิน
10 นาย กรุง บุญญตา รอการชำระเงิน
11 นาย อาชัญ ปทุมรัตน์ รอการชำระเงิน
12 นาย อมรชัย ภูมิวิเศษ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :