อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบมาตรความสว่าง**(ส่ง Cer วันที่ 25 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ศุภชัย คลังสิน ชำระเงินแล้ว
2 นาย นาวิน ภูบ้านหม้อ ชำระเงินแล้ว
3 นาย ณัฐพล กิ่งแก้ว ชำระเงินแล้ว
4 นาย ภาสิต มาถาวร ชำระเงินแล้ว
5 นาย เกรียงไกร พัฒนภักดี ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :