อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter **(ส่ง Cer. วันที่ 28 ก.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว จุฑามาศ อินทนนท์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย พิทยุตม์ ศิริเจริญ ชำระเงินแล้ว
3 นาย กฤษยศล์ กรานชง ชำระเงินแล้ว
4 นาย รังษิต ปัตถามัง ชำระเงินแล้ว
5 นาย ดำรงค์ บุตรชาติ ชำระเงินแล้ว
6 นาย คำรณ คมจิตร์ ชำระเงินแล้ว
7 นาย กิตติชัย วณิชชากรกุล ชำระเงินแล้ว
8 นาย อดิศร ทองคำ ชำระเงินแล้ว
9 นาย ชิลพรรณ ประถมทอง ชำระเงินแล้ว
10 นาย อนุวัฒน์ สิมศิริวัฒน์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :