อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ **(ส่ง Cer. วันที่ 24 ก.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว หทยา ฤทธิ์มงคล ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุตรคำ ชำระเงินแล้ว
3 นาย พิษณุ ชุติพลาดิศัย ชำระเงินแล้ว
4 นาย วิชาติ จรรยา ชำระเงินแล้ว
5 นาย จเรธร สิงหพันธ์ ชำระเงินแล้ว
6 นาย พรศักดิ์ พลาลำ ชำระเงินแล้ว
7 นาย สุวิทย์ อิ่มใจ ชำระเงินแล้ว
8 นาย สมชาย ดำวอ ชำระเงินแล้ว
9 นาย จตุรงค์ ใจชนะ ชำระเงินแล้ว
10 นาย เกรียงศักดิ์ ปั้นกันอินทร์ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ปาริฉัตร ชูบุญ ชำระเงินแล้ว
12 นาย วิษณุ พันชาตรี ชำระเงินแล้ว
13 นาย สุขุมพันธ์ ชิมะกุลพันธ์รบ ชำระเงินแล้ว
14 นาย ชัชวาล ธรรมมศิรารักษ์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :