อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจวัดคุณสมบัติทางแสงของ Infant phototherapy equipment ตามมาตรฐาน IEC 60601-2-50 Edition 2.1 2016-04

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ณรงค์ หนูไชยา รอการชำระเงิน
2 นาย กุลพันธ์ โชติกะ รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :