อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ภัฏธิดา พุทธชาติ รอการชำระเงิน
2 นาย ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์ รอการชำระเงิน
3 นางสาว ศุภมาศ สมไพร รอการชำระเงิน
4 นาย เอกชัย จรเปลี่ยว รอการชำระเงิน
5 นาย อภิรักษ์ ทักษิณบุตร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :