อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย กฤษณะ ลัดดา ชำระเงินแล้ว
2 นาย ณรงวิทย์ ลิ้มสุมาลี รอการชำระเงิน
3 นางสาว กาญจน์ สุพรรณขันธ์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว นันทวัน สุทธายวงศ์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว ศิริรัตน์ ผดุงยศ รอการชำระเงิน
6 นางสาว จิณฎา ศิลปานันทกุล รอการชำระเงิน
7 นางสาว สินี ตั้งตรัยรัตนกุล รอการชำระเงิน
8 นาย ณรงค์ ตระกูลดุสิตพร รอการชำระเงิน
9 นาย รุ่งโรจน์ เมธากุล รอการชำระเงิน
10 นาย พล ลีนะวัฒนา รอการชำระเงิน
11 นาย อาทิตย์ อินทรศรี รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :