อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สรายุทธ เอกอ่อนแสง ชำระเงินแล้ว
2 นาย เฉลิม ทองอิ่ม ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว นิรุชา สุทธิพิทักษ์ รอการชำระเงิน
4 นาย วีระยุทธ ชนะภัย รอการชำระเงิน
5 นางสาว ศุภมาศ สมไพร รอการชำระเงิน
6 นาย อดุลย์ เหล็มโส๊ะ รอการชำระเงิน
7 นาย สะกีรีน หีมหัด รอการชำระเงิน
8 นาย เวนิช พลอยหิน รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :