อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย รุ่งโรจน์ บุญเถื่อนทัพ ชำระเงินแล้ว
2 นาย บุญเริง สะระ ชำระเงินแล้ว
3 นาย ธนาพงษ์ คำพุฒ ชำระเงินแล้ว
4 นาย กฤตเมธ ตั้งประทีป ชำระเงินแล้ว
5 นาย ศักดิ์ชัย เร็วสา รอการชำระเงิน
6 นาย วีรณัฐ วิจิตรจรรยา รอการชำระเงิน
7 นาย กิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์ รอการชำระเงิน
8 นางสาว สิริชัญญา ถ้ำเพชร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :