อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว สุรชา แก้วอ่อน ชำระเงินแล้ว
2 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
3 นาย เยี่ยม มีสัจ รอการชำระเงิน
4 นางสาว นงลักษณ์ วงศ์เศรษฐี รอการชำระเงิน
5 นางสาว จิราวรรณ พันธ์ยาง รอการชำระเงิน
6 นาย เทอดศักดิ์ เนียดกระโทก รอการชำระเงิน
7 นาย อุดร ศรีชนะ รอการชำระเงิน
8 นาย สุชาติ สุทธิวารี รอการชำระเงิน
9 นาย เอกพันธ์ ศิริวัฒนะ รอการชำระเงิน
10 นาย พิษณุ หวังใจ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :