อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร เทคนิตการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ฐานันดร พิทักษ์เกียรติ รอการชำระเงิน
2 นาย นพพร สุขเกษม รอการชำระเงิน
3 นาย พรเทพ มูลเมืองแสน รอการชำระเงิน
4 นาย วีระศักดิ์ จอกทอง รอการชำระเงิน
5 นาย กิตติพงศ์ คงวัดใหม่ รอการชำระเงิน
6 นาย เทวินทร์ วุฒิเสลา รอการชำระเงิน
7 นางสาว กาญจนา มงคลไวย รอการชำระเงิน
8 นาย จรัญ ราชพลี รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :