อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ปรารถนา ส่งเสริม รอการชำระเงิน
2 นาย ภาณุพงค์ มาไกล รอการชำระเงิน
3 นาย ศุภบุศย์ ดำรงค์กิจการ รอการชำระเงิน
4 นาย ทวีศักดิ์ ศิริวงศ์ รอการชำระเงิน
5 นาย กฤษดา อุปรัตน์ถา รอการชำระเงิน
6 นาย กมลพัฒน์ ประพันธา รอการชำระเงิน
7 นาย ขุนแผน ลี้ภัย รอการชำระเงิน
8 นาย วุฒิชัย ชีอยู่ รอการชำระเงิน
9 นางสาว ธิดารัตน์ จิระพิพัฒน์กุล รอการชำระเงิน
10 นาย ขัวญชัย คำดวง รอการชำระเงิน
11 นาย อนุพันธ์ โตเชื้อ รอการชำระเงิน
12 นาย ประวิตร แย้มสุริโยทัย รอการชำระเงิน
13 นาย คมศักดิ์ ศรีนุเคราะห์ รอการชำระเงิน
14 นาย สาธิน ศรียุทธไกร รอการชำระเงิน
15 นาง วิลาสินี เทพเทียน รอการชำระเงิน
16 นาย ปิยะวัฒน์ ลอยลิบ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :