อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ศักดิ์ชัย เร็วสา รอการชำระเงิน
2 นาย วีรณัฐ วิจิตรจรรยา รอการชำระเงิน
3 นาย โชคชัย กาลพัฒน์ รอการชำระเงิน
4 นาย พัฒบัณฑิต สุนทรารักษ์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว สิริชัญญา ถ้ำเพชร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :