อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นิภาภรณ์ แสงส้ม รอการชำระเงิน
2 นางสาว ณัฐวรา คงเล่ง รอการชำระเงิน
3 นาย นิรุธ ไพรัตน์ รอการชำระเงิน
4 นาย ศราวุธ สิงห์โต รอการชำระเงิน
5 นาย อนุภาพ สีกะมุด รอการชำระเงิน
6 นาย เกรียงไกร ไต้สว่าง รอการชำระเงิน
7 นาย ธวัชชัย พฤกษารัตนนนท์ รอการชำระเงิน
8 นาย มงคล สังข์พลอยดี รอการชำระเงิน
9 นาย อดุลย์ เหล็มโส๊ะ รอการชำระเงิน
10 นาย สะกีรีน หีมหัด รอการชำระเงิน
11 นาย เวนิช พลอยหิน รอการชำระเงิน
12 นาย นาวิน ภูบ้านหม้อ รอการชำระเงิน
13 นาย รพีภัศน์ พิริยะธนากุล รอการชำระเงิน
14 นาย ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์ รอการชำระเงิน
15 นาย ธีรวัฒน์ ยืนยงค์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :