อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย อาทิตย์ ปันแสน รอการชำระเงิน
2 นางสาว ราตรี เมล์พ่วง รอการชำระเงิน
3 นางสาว จิราวรรณ ไชยะวงษ์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว ประวีณา จันทร์หนองแวง รอการชำระเงิน
5 นาย พีรภัทร อาญาพิทักษ์ รอการชำระเงิน
6 นาย ปวริศร์ แสนสุด รอการชำระเงิน
7 นาย จิระศักดิ์ บุญมาทัน รอการชำระเงิน
8 นางสาว สุวัฒนา สาริโด รอการชำระเงิน
9 นางสาว จิตฤทัย ระบบ รอการชำระเงิน
10 นางสาว พาฝัน พาฝัน รอการชำระเงิน
11 นางสาว สวรรญา ขวัญพร้อม รอการชำระเงิน
12 นางสาว ปิยาภรณ์ เดชอุดม รอการชำระเงิน
13 นาย วิษณุ บุญชู รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :