อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ณัฐพล แสนเส็ง ชำระเงินแล้ว
2 นาย โสภณ แสนเส็ง ชำระเงินแล้ว
3 นาย พชร พรหมมาศ ชำระเงินแล้ว
4 นาย บุญเลิศ วันดี รอการชำระเงิน
5 นาย จรัญ ปางรัสมี รอการชำระเงิน
6 นาย ปรัชญ์เมธี สมสกุล รอการชำระเงิน
7 นางสาว อัจฉริยา ทองเจียม รอการชำระเงิน
8 นาย กฤษดา พูลทรัพย์ รอการชำระเงิน
9 นาย ธนัท ชูทอง รอการชำระเงิน
10 นาย เริงฤทธิ์ พลเหลือ รอการชำระเงิน
11 นาย ชัยธวัช ดิษเทศ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :