อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ **(ส่ง Cer. วันที่ 18 ก.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ณรงกรณ์ บุญมา ชำระเงินแล้ว
2 นาย พีรนนท์ สมทรง ชำระเงินแล้ว
3 นาย ศราวุธ สุภา ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ยุวรินทร์ เบญจเจริญพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ณัฐญรักษ์ ปาลคำ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว นภัสศรณ์ ธนดลศิริโรจน์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ศิริลักษณ์ คูณสวัสดิ์ ชำระเงินแล้ว
8 นาย กิตติพงศ์ คงวัดใหม่ ชำระเงินแล้ว
9 นาย เทวินทร์ วุฒิเสลา ชำระเงินแล้ว
10 นาย ชุติพงศ์ ทุมา ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว น้ำผึ้ง จันทะสอน ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว นชามณี ข้องม่วง ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :