บริการรถรับ-ส่ง สถาบันมาตรวิทยราแห่งชาติ

  • ระบบยืนยันการเข้าใช้บริการรถรับ-ส่ง <คลิก>
  • สถานที่จัดฝึกอบรม <คลิก>
จุดรับ-ส่ง ผู้เข้าอบรม ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำหรับหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี

  ประกอบด้วย
  • รถไฟฟ้า BTS สถานีคูคต
  • ป้ายรถเมล์ หน้า ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
  • เส้นทางระหว่างคลองหนึ่ง ถึง คลองห้า (รังสิต-นครนายก)