•  สมัครสมาชิก

  * กรุณาใช้ Email Address
  * กรุณากรอกภาษาไทย
  * กรุณากรอกภาษาอังกฤษ
  * ที่อยู่ใช้สำหรับจัดส่งใบ Cer
   
  คัดลอกที่อยู่ในการจัดส่ง ไปยัง ที่อยู่ใบกำกับภาษี
  *กรณีเป็นหน่วยงาน/บริษัก กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือหากเป็นสาขา ให้ระบุเป็นรหัส เช่น สาขา1 ใส่รหัส 00001 เป็นต้น และระบุรหัสเสียภาษี 13 หลัก
  **กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    เอกสารแนบเลขที่รหัสผู้เสียภาษี (อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ jpg, png และ pdf เท่านั้น)
  สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
  ค้นหาหลักสูตร

  -กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

  โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
  โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
  โทรสาร 0 2577 2823 
  Email :