•  แจ้งชำระเงิน

  อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ jpg, png และ pdf เท่านั้น
  *เงื่อนไขการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี :

  -กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

  โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
  โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
  โทรสาร 0 2577 2823 
  Email :