คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) หรือ Online)
20 6,313.00 1 ส.ค.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

27

2 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) หรือ Online)
15 3,103.00 1 ส.ค.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

3 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวโดยวิธีมาสเตอร์มิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 1 ส.ค.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12


4
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,565.00 1 ส.ค.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13


สัมมนาทางวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo 2022

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 มาตรวิทยาเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต (ประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น,ยานยนต์ไฟฟ้า (EV),มาตรวัดน้ำ,ฝุ่น PM2.5) อ่านรายละเอียด
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.15 น. (ลงทะเบียน 08.30 น) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


สัมมนาทางวิชาการในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 งาน Bio Asia Pacific 2022 และ งาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022

วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การควบคุมคุณภาพสารสำคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพร อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน เวลา 13.30-16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้อง MR222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

2 มาตรฐานการวัดสำหรับเทคโนโลยี 5G
วันที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :