ตารางอบรมหลักสูตรประจำปี

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง อ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องตามเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ http://training.nimt.or.th/OnlineRegister เท่านั้น รับจำนวนจำกัด !

Download Attachments

# File Date added Downloads
1 pdf หลักสูตรประจำปี 2563 16/08/2019 8:40 am 1399
2 pdf หลักสูตรประจำปี 2562 17/06/2019 2:40 pm 1588
3 pdf หลักสูตรประจำปี 2561 20/03/2018 1:19 pm 3456
4 pdf หลักสูตรประจำปี 2560 23/06/2017 3:58 pm 1831
5 pdf หลักสูตรประจำปี 2559 27/04/2016 9:51 am 2554
6 pdf หลักสูตรประจำปี 2558 21/04/2016 5:46 pm 420
7 pdf หลักสูตรประจำปี 2557 21/04/2016 5:46 pm 531