ติดต่อเจ้าหน้าที่/แผนที่

 

โทรศัพท์ :  0 2577 5100 ต่อ 4206, 4213, 4228 หรือ 1332

โทรศัพท์มือถือ :  081 840 2902

โทรสาร :  0 2577 2823

E-mail :  training@nimt.or.th

แผนที่ :  ที่อยู่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  Google maps

ที่พักแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม :  รายชื่อที่พัก