อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย มงคล สีหมตรี รอการชำระเงิน
2 นาย อานุภาพ ทวีคูณ รอการชำระเงิน
3 นาย ธีรวัฒน์ ผาสุขยืด รอการชำระเงิน
4 นาย กฤษต์ศิเทพ คำเหลา รอการชำระเงิน
5 นาย ปฏิภาณ นามเมือง รอการชำระเงิน
6 นาย พิษณุ ชุติพลาดิศัย รอการชำระเงิน
7 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุตรคำ รอการชำระเงิน
8 นาย ศุภฤกษ์ ศรีพรหม รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :