คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2566 – สิงหาคม 2567 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) รูปแบบ Online และนอกสถานที่

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 : cg-18 อ่านรายละเอียด
วันที่ 11-12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 20 ก.พ.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

23

2 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
30 4,690.00 20 ก.พ.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

31


3
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 20 ก.พ.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

22

4 การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
30 2,530.00 20 ก.พ.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

26


5
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 11 มี.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25

6 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 4 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


7
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 8 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

8 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 5 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

9 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า (The Calibration of Calibrator) อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 8 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

10 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยปริมาณทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 8 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

11 การประยุกต์ใช้ความไม่แน่นอนในการวัด สำหรับการสอบเทียบและการจัดการเครื่องมือวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 29-30 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
24 4,690.00 11 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

12 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-30 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 10 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

13 การสอบเทียบ pH meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,750.00 23 เม.ย.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

14 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 : 2016 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 23 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

15 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound) อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 22 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5


16
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 45001 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 22 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11


17
การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 25 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

18 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลเซอร์และความปลอดภัยในการใช้งาน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 2,810.00 29 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

19 การประยุกต์ใช้ Ms Excel สำหรับงานสอบเทียบและการควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 29 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

20 การสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

21 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวโดยวิธีมาสเตอร์มิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

22 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

23 การสอบเทียบมาตรพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ (Onsite energy meter calibration) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

24 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 3 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

25 การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Power Meter) อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 3 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

26 การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 : 2022 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 3 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

27 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 5,210.00 9 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

28 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ (Uncertainty of Measurement for Testing) อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 9 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19


29
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

30 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

31 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-22 อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 20,270.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

32 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิง การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และ การประเมินความเสถียรของ วัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

33 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

34 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 4,690.00 14 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

35 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 อ่านรายละเอียด
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 22 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

36 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 7,630.00 22 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

37 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,750.00 22 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

38 การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 22 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

39 การตรวจสอบและการทวนสอบเครื่องมือทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 23 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


40
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 23 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

41 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo method) อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 7,630.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

42 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 7,630.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

43 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

44 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

45 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 30 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

46 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 30 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

47 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วชนิดแสงเลเซอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 30 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

48 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 5,210.00 4 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

49 การทวนสอบหลอดรังสียูวีด้วยมาตรรังสียูวี อ่านรายละเอียด
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 3,750.00 4 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

50 การสอบเทียบถังปริมาตรมาตรฐาน ด้วยวิธี Transfer method อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 5 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

51 หลักการใช้งานและการทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 5 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

52 การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Harmonics and Flicker) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 5 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

53 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง Training Room ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 6,820.00 10 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

54 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

55 การตรวจวัดคุณสมบัติทางแสงของอุปกรณ์ส่องไฟที่ใช้บำบัดรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน IEC 60601-2-50 Edition 2.1 2016-04 อ่านรายละเอียด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 3,750.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

56 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 2,810.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

57 การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

58 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

59 การทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวี: การออกแบบ หลักการวัด และการประเมินสมรรถนะเบื้องต้น อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 7,020.00 1 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

60 การสอบเทียบ Infrared Thermometer (หลักสูตร 3 วัน) อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 3 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

61 การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM) อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 13,090.00 3 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6


62
การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง อ่านรายละเอียด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 4,019.00 9 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

63 การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 7,020.00 9 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :