คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 3,906.00 6 ต.ค.63 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

2 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,334.00 6 ต.ค.63 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

3 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 3,906.00 6 ต.ค.63 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

23

4 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 3,906.00 6 ต.ค.63 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

27

5 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 8,560.00 25 พ.ย.63 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

6 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 มกราคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 4,334.00 6 ต.ค.63 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :