ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การจัดการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าด้านการแพทย์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

52

2 การทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ด้านเชิงกลอาทิ blood pressure และ Infusion pump อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

56

3 การทวนสอบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

81

4 มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบทางการแพทย์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

56


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :