คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2561 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15

2 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 1 มิ.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

3 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ รุ่น 2 (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
8 7,918.00 1 มิ.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

4 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

5 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

6 การสอบเทียบ Laser Power Meter (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

7 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

8 การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

9 การคำนวณค่าสีและการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดสี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

10 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

11 การสอบเทียบมาตรความสว่าง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

12 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

13 การสอบเทียบ Network Analyzer (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

14 การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Harmonics and Flicker) (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

15 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารผดุงมาตร
24 3,906.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

32

16 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

17 การทำ Intermediate check สำหรับเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

18 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบในก๊าซผสม (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

19 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :