คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2561 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การสอบเทียบเครื่องวัดความหวาน
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 26 ก.พ. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

2 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว
วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 26 ก.พ. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

17

3 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

4 การสอบเทียบ Liquid in Glass Thermometer
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 26 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

5 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1  
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 26 ก.พ. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

17

6 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2
วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 2 มี.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

35

7 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B 7503 : 2011, JIS B 7533 : 2015)
วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 2 มี.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

21

8 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 2 มี.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

9 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 2 มี.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

36

10 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
8 7,918.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

11 การสอบเทียบออสซิลโลสโคป
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

12 การสอบเทียบและการใช้งานเครื่องมือวัด LCR Meter
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

13 การคำนวณค่าสีและการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดสี  
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

14 การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

15 การสอบเทียบ Digital Thermometer & Temperature Source
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 8,346.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

16 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล  
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
24 3,906.00 27 เม.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

17 การสอบเทียบ pH meter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 2,354.00 27 เม.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

18 การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

19 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5  
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

20 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25

21 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

22 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 2  
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

23

23 การสอบเทียบ Hydrometer ด้วยวิธี Cuckow (Hydrostatic Weighing)
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 10,807.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

24 การสอบเทียบ Network Analyzer
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

25 การสอบเทียบมาตรความสว่าง  
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

26 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 2  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

27 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

28 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165  
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

29 การสอบเทียบ Infrared Thermometer
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 25 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

30 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU)
วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 5,671.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

31 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508-2 : 2015 และ ASTM E18-16
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล. อาคารผดุงมาตร
8 15,408.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

32 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 25 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

33 การสอบเทียบ Laser Power Meter
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

34 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

35 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV)
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

36 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 2
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

37 การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์  
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

38 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

39 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

40 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี  
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

41 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

42 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

43 การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Harmonics and Flicker)  
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

44 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

45 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี  
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

46 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011)  
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารผดุงมาตร
24 3,906.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

30

47 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

48 การทำ Intermediate check สำหรับเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน  
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

49 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบในก๊าซผสม
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

50 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :