ติดต่อเจ้าหน้าที่/แผนที่

โทรศัพท์ :  0 2026 5400 กดต่อ 8301-3

โทรศัพท์มือถือ :  081 840 2902

แผนที่ : Google maps

  • เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่จัดฝึกอบรม :

  • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) อาคารพัฒนามาตรฐานการวัด เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
  • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (พระราม6) อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน

ที่พักแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม :  รายชื่อที่พัก