อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ** ส่ง Cer 19 ม.ค. 67 **

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ชฎาพร โพยนอก ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว เสาวนีย์ คงกลัด ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว มุจลิน จัตุเชื้อ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ธีราภรณ์ ปัญญาตันติพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว แอมมี่ หัสทน ชำระเงินแล้ว
6 นาย วิชญ์ กำลูนเวสารัช ชำระเงินแล้ว
7 นาย ศุภวิทย์ กำลูนเวสารัช ชำระเงินแล้ว
8 นาย ต้นตระกานต์ ศรีคชะ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว ภัสราภรณ์ ประทีปทอง ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว พรไพลิน พ่วงเฟื่อง ชำระเงินแล้ว
11 นาย อานนท์ สว่างเมฆ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว กนกวรรณ นามะกันคำ ชำระเงินแล้ว
13 นาย กฤษณพล บัวพา ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว ทิพารมย์ มูลมณี ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว สุพิมล กาฬษร ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว จิรญา สายขุนทด ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ศิริวรรณ ธรรมสถิร ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว ชวาลักษณ์ สิงห์ชัย ชำระเงินแล้ว
19 นาย วรายุ ตรงประสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว
20 นาย ณัฐดนัย ปิ่นทอง ชำระเงินแล้ว
21 นาย อรุณ สุดาเดช ชำระเงินแล้ว
22 นาย อภิลักษณ์ พัดยนต์ ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว ชลิดา เกษารัตน์ ชำระเงินแล้ว
24 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) รูปแบบ Online และนอกสถานที่

สัมมนาทางวิชาการในงาน มาตรวิทยาสัญจร “Metrology and Industry in Automation and Digital Era”

วันพฤหัสดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

สัมมนาทางวิชาการในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2024 & Bio Asia Pacific 2024 และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2024

วันที่ 12 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สัมมนาทางวิชาการในงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MiRA) และ Subcon Thailand : The East 2024

วันที่ 5 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2568 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2567 – กรกฎาคม 2568 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) รูปแบบ Online และนอกสถานที่


-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :