อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2568 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจสอบและการทวนสอบเครื่องมือทางด้านมิติ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง ปพิชญา ชาวดอน รอการชำระเงิน
2 นาย ชวน วิลาสมงคลชัย รอการชำระเงิน
3 นางสาว เพชรรักษ์ โชติรัตน์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว ทัศนีย์ แสวงหาทรัพย์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว จิรสุตา จิรตระการพิทักษ์ รอการชำระเงิน
6 นาย ทองพูล พรรณา รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) รูปแบบ Online และนอกสถานที่

สัมมนาทางวิชาการในงาน มาตรวิทยาสัญจร “Metrology and Industry in Automation and Digital Era”

วันพฤหัสดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

สัมมนาทางวิชาการในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2024 & Bio Asia Pacific 2024 และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2024

วันที่ 12 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สัมมนาทางวิชาการในงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MiRA) และ Subcon Thailand : The East 2024

วันที่ 5 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2568 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2567 – กรกฎาคม 2568 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) รูปแบบ Online และนอกสถานที่


-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :