อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย กิตติชัย วงค์คำ ชำระเงินแล้ว
2 นาย จิรานุวัฒน์ แก้ววิเศษ ชำระเงินแล้ว
3 นาย พิพัฒน์ กันอรุณ ชำระเงินแล้ว
4 นาย ปริญญา อินทโชติ ชำระเงินแล้ว
5 นาย กิตติพงษ์ โกลิบุตร ชำระเงินแล้ว
6 นาย ธนิน ศรีวิลัย รอการชำระเงิน
7 นาย พรณรงค์ โชติศักดิ์ รอการชำระเงิน
8 นาย ณัฐวุฒิ พุกกณะสุต รอการชำระเงิน
9 นาย คณิน เจริญภักดิ์วงศา รอการชำระเงิน
10 นาย สถาพร เพชรม่วง รอการชำระเงิน
11 นาย ปรัชฌา ตันปิ่นเพ็ชร รอการชำระเงิน
12 นางสาว สุณิสา อิ่มทัศไนย รอการชำระเงิน
13 นางสาว สุคนธ์พิชย์ เพ็งแช่ม รอการชำระเงิน
14 นางสาว ปุณยนุช การสมดี รอการชำระเงิน
15 นางสาว จรัสศรี จวงไธสง รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :