อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วันนะสิน เพ็ดสะหมอน ชำระเงินแล้ว
2 นาย ปวีณ บุนนาค ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว เกวลิน ก้างยาง รอการชำระเงิน
4 นาย สมบูรณ์ ปิยะทักษานนท์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว กัญญารัตน์ นิที รอการชำระเงิน
6 นางสาว รพีพร อรุณพราหมณ์ รอการชำระเงิน
7 นางสาว อัจฉรา ศรีรักษา รอการชำระเงิน
8 นางสาว ตุลยา ประสิทธินาวา รอการชำระเงิน
9 นางสาว ธิษะนา แย้มยวน รอการชำระเงิน
10 นาย ปุณธี ปุณศรี รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :