อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ ** ส่ง Cer 19 ธ.ค. 66 **

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วันนะสิน เพ็ดสะหมอน ชำระเงินแล้ว
2 นาย ปวีณ บุนนาค ชำระเงินแล้ว
3 นาย ธีรานันท์ ไชยศรีษะ ชำระเงินแล้ว
4 นาย สมบูรณ์ ปิยะทักษานนท์ ชำระเงินแล้ว
5 นาย อัครวัฒณ์ อนันตวธนานนท์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว เกวลิน ก้างยาง ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว อัจฉราภรณ์ ตั้งก่อเกียรติกุล ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว อัจฉรา ศรีรักษา ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว ตุลยา ประสิทธินาวา ชำระเงินแล้ว
10 นาย สุชาติ ยิ้มประไพ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว กมลทิพย์ สิทธิฤกษ์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ปนัดดา ปฏิพัทธ์ปัญญา ชำระเงินแล้ว
13 นาย ขวัญชัย จันทร์รุ่งแสง ชำระเงินแล้ว
14 นาย อัครเดช พวงแก้ว ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว ปิยวรรณ์ เกตุจุฬา ชำระเงินแล้ว
16 นาย ชัยยศ อินทร์ติยะ ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว สุดารัตน์ เท้งศิริ ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2566 – สิงหาคม 2567 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) รูปแบบ Online และนอกสถานที่

สัมมนาทางวิชาการในงาน Manufacturing Expo 2024

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สัมมนาวิชาการภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาความสามารถทางการวัดรองรับการพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เพื่อการเข้าสู่ Digital transformation

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สัมมนาทางวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 และ Electric Vehicle Asia 2024

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :