อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ปฏิภาณ สิริสุระกานนท์ รอการชำระเงิน
2 นาย อโณทัย เกลอกระโทก รอการชำระเงิน
3 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ นิธิโรจน์ธนากุล รอการชำระเงิน
4 นาย ภูมิเพชร ทองทิพย์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว อณิชญ์สร สามารถ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :