อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
2 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว รอการชำระเงิน
3 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว รอการชำระเงิน
4 นางสาว อณิชญ์สร สามารถ รอการชำระเงิน
5 นาย วิกรานต งะสมัน รอการชำระเงิน
6 นาย สหรัฐ เสริมเสนาพร รอการชำระเงิน
7 นางสาว ดวงเดือน ดวงดีทิพย์ รอการชำระเงิน
8 นางสาว อภิรดา วิจิตธำรงศักดิื รอการชำระเงิน
9 นางสาว อัญทริกา จิ๋ววิเศษ รอการชำระเงิน
10 นาย ทศพล จิตไทย รอการชำระเงิน
11 นาย ยุทธนา สุดมี รอการชำระเงิน
12 นาย ฤทธิรงค์ นวลศรี รอการชำระเงิน
13 นาย ปรัชญาพร ดวงคำ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :