อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ความไม่แน่นอนในการวัด สำหรับการสอบเทียบและการจัดการเครื่องมือวัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว กรชนก เกียรติดำรงค์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว นันทวัน ปูคำ ชำระเงินแล้ว
3 นาย ยรรยง กันธง ชำระเงินแล้ว
4 นาย รชต จำรัสฉาย รอการชำระเงิน
5 นางสาว อาราดา อรัญปาลย์ รอการชำระเงิน
6 นาย ลัทธพล วิวรรธนชัยกุล รอการชำระเงิน
7 นาย อิทธิกร ธนไพฑูรย์ รอการชำระเงิน
8 นาย ศุภโชค สุทธาพานิช รอการชำระเงิน
9 นางสาว ลักขณา เกิดบัว รอการชำระเงิน
10 นางสาว สุนิตรา ตั้งตระกูลชัย รอการชำระเงิน
11 นางสาว ธนธรณ์ คงกะพัน รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :