อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ณิชาลักษณ์ วาสนาพงศ์โสภณ รอการชำระเงิน
2 นางสาว ฉัตรพร ปุรณะวิทย์ รอการชำระเงิน
3 นางสาว ชิดชนก ทองประไพ รอการชำระเงิน
4 นางสาว ชญาณี จันทร์ฉาย รอการชำระเงิน
5 นางสาว พจมา เปรมผาตินาถ รอการชำระเงิน
6 นาย ทองพูล พรรณา รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :