อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย แก้วกานต์ แย้มบางยาง รอการชำระเงิน
2 นาย สุรสิทธิ์ บัวทอง รอการชำระเงิน
3 นาย อธคม สุ่มพันธ์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว ธนษา ชินภาณุพงศ์ รอการชำระเงิน
5 นาย ชัยพร ศรพิชัย รอการชำระเงิน
6 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ นิธิโรจน์ธนากุล รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :