อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Power Meter)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว อัญนิตา มั่งมี รอการชำระเงิน
2 นาย เดวิทย์ กั้วกำจัด รอการชำระเงิน
3 นาย เดวิทย์ กั้วกำจัด รอการชำระเงิน
4 นาย ปฏิภาณ สิริสุระกานนท์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว นิรุชา สุทธิพิทักษ์ รอการชำระเงิน
6 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว รอการชำระเงิน
7 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ นิธิโรจน์ธนากุล รอการชำระเงิน
8 นางสาว อณิชญ์สร สามารถ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :