อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว เบญจรัตน์ ทองเพชร รอการชำระเงิน
2 นางสาว สุภาพร ชัยชนะ รอการชำระเงิน
3 นางสาว สุนิสา ศรีอุดร รอการชำระเงิน
4 นาย สมบัติ สารบรรณ์ รอการชำระเงิน
5 นาย สุวัฒน์ชัย แท่นศิลา รอการชำระเงิน
6 นาย สมพงษ์ คร่อมกระโทก รอการชำระเงิน
7 นาง นารีรัตน์ วัชรเกตุ รอการชำระเงิน
8 นาย ธำรงค์ เริงจิตรนุกูล รอการชำระเงิน
9 นาย ไพรัช ปุยสูงเนิน รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :