อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นิรมล เคลือบสำราญ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว นพวรรณ สุดมณี ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว อัจฉราภา ทองนพคุณ ชำระเงินแล้ว
4 นาย เฉลิมชัย ถายะ รอการชำระเงิน
5 นาย เทพวสันต์ สอนมาลา รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :